XXI Gala Złotych Barlineckich Gęsiarek

15 stycznia w obiekcie Bukowa Przystań odbyła się XXI Gala Złotych Barlineckich Gęsiarek. Głównym punktem programu było wręczenie prestiżowych nagród osobom i instytucjom wnoszącym swój wkład w rozwój Gminy Barlinek oraz budowanie jej wizerunku, a także promującym uniwersalne wartości.

W tym roku kapituła przyznała Tytuł Ambasadora Barlinka Pani Romanie Kaszczyc za całokształt pracy twórczej i promocję Barlinka. Nagrodę główną – Złotą Barlinecką Gęsiarkę otrzymała firma Janex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lidia i Jan Pawłowscy za systematyczny rozwój firmy, nowe inwestycje oraz długoletnią i profesjonalną działalność usługowo-handlową. Przyznano również wyróżnienia w postaci dyplomu Złotej Barlineckiej Gęsiarki dla:

  • Eugeniusza Drozdowskiego za działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej w ramach Lions Club Barlinek,
  • Romana Bunda za wybudowanie namiotowej hali tenisowej i wkład w rozwój tenisa ziemnego w Barlinku,
  • Heleny i Zygmunta Głuchowskich za budowę obiektu Bukowa Przystań oraz wkład w rozwój branży turystycznej Barlinka.

O część artystyczną gali zadbała grupa BBK wykonująca muzykę klasyczną i rozrywkową, a dodatkowych wrażeń gościom dostarczył zespół Feeling Dance Group.